Zdravotní a sanitní služby
+420 608 510 570

Zdravotnické vzdělávací instituce

 IZS ČRZ
V tomto kurzu pro nastávající zdravotnické pracovníky se frekventant seznámí s fungováním IZS ČR. Právní normy, které stanoví podmínky pro činnost základních složek IZS ČR na místě MU (mimořádné události) s HPO (hromadným postižením osob). Činnost základních a ostatních složek na místě MU (rozdělení místa zásahu na zóny). Specifikace velitele zásahu, štábu velitele zásahu, průběh zásahu, velení v místě zásahu. Objasnění velení na taktické, operační a strategické úrovni.


Dalším tématem jsou základní složky IZS, jejich právní normy, charakteristika a struktura, dokumentace (STČ – Soubor typových činností). V následující kapitole jsou specifikovány ostatní složky IZS a jejich zapojení do stávajícího systému. Nezbytným bodem jsou také cvičení IZS ČR (taktická, prověřovací), jejich náplň a účel.

Kurz také objasní krizové plánování (Ústřední poplachový plán, Územně příslušný poplachový plán, Krizový plán, a podobně). Je zde charakterizována činnost státních orgánů, orgánů územních samosprávních celků, právnických a fyzických osob v IZS při přípravě na mimořádné události.

Pokračovat ve čtení

Zdravotnická záchranná služba na místě mimořádné události s hromadným postižením osob

Tento kurz je zaměřen na činnost ZZS na místě MU s HPO. Je rozdělen na dva základní moduly:

Činnost ZOS (zdravotnické operační středisko)

Přijetí zprávy
Vyhlášení stupně traumatologického plánuVyslání sil a prostředků na místo vzniku MU s HPO
Spolupráce v rámci IZS
Komunikace v rámci krajské ZZS a spolupráce s ostatními ZZS přivolaných na místo MU s HPO
Komunikace s výjezdovými skupinami na místě MU s HPO
Zajištění a organizace transportu postižených osob z místa MU
Činnost ZOS a ZZS během vyhlášeného stupně traumatologického plánu
Dokumentace ZOS, ukončení zásahu, sepsání závěrečné zprávy

Činnost výjezdových skupin ZZS

Pokračovat ve čtení