Zdravotní a sanitní služby
+420 608 510 570

Zdravotnické vzdělávací instituce

 IZS ČRZ
V tomto kurzu pro nastávající zdravotnické pracovníky se frekventant seznámí s fungováním IZS ČR. Právní normy, které stanoví podmínky pro činnost základních složek IZS ČR na místě MU (mimořádné události) s HPO (hromadným postižením osob). Činnost základních a ostatních složek na místě MU (rozdělení místa zásahu na zóny). Specifikace velitele zásahu, štábu velitele zásahu, průběh zásahu, velení v místě zásahu. Objasnění velení na taktické, operační a strategické úrovni.

Pokračovat ve čtení

Zdravotnická záchranná služba na místě mimořádné události s hromadným postižením osob

Tento kurz je zaměřen na činnost ZZS na místě MU s HPO. Je rozdělen na dva základní moduly:

Pokračovat ve čtení