Zdravotní a sanitní služby
+420 608 510 570

Krizová připravenost

Provádíme revize traumatologických plánů zdravotnických i nezdravotnických subjektů. Tvorba nových traumatologických plánů je samozřejmostí. Připravíme Vám traumatologický plán s ohledem na specifikace Vaší firmy a doporučíme typ vhodného školení, nebo nákup AED (automatizovaný externí defibrilátor) přístroje.

Anotace kurzu „Civilní ochrana, aneb doba minulá?“

Kurz je zaměřen na individuální ochranu občana při mimořádných událostech, jeho právech a povinnostech před, a po vyhlášení krizových stavů. Možnosti individuální ochrany před účinky mimořádných událostí (povodně, únik neznámé látky, požár, dopravní nehoda), možnosti prevence a chování při vzniku mimořádných událostí s možným ohrožením zdraví, života a majetku občana. Základní postupy při vzniku mimořádné události s hromadným postižením osob (hromadné neštěstí). Práva a povinnosti fyzických a podnikajících fyzických osob, právnických osob, při vyhlášení krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav). Kurz je zaměřen také na objasnění krizových pojmů (evakuace, invakuace, evakuační zavazadlo, stupeň povodňové aktivity, krizové plánování, havarijní plánování, IZS, krizové stavy, vyhlášení poplachu – jeho stupně, typy poplachu aj.)