Zdravotní a sanitní služby
+420 608 510 570

První pomoc pro „osoby“ předškolního věku

Předmětem tohoto kurzu „první pomoci“ je seznámení frekventantů s anatomií a fyziologií lidského těla zábavnou a poučnou formou. Základní informace o fungování lidského těla a jeho možných „poruchách“.

Dalším tématem je přivolání pomoci, jak pomoci odborné, tak laické. Základní seznámení se složkami IZS ČR. Ukázka technik první pomoci (obvazové techniky, zastavení krvácení, zprůchodnění dýchacích cest, vše podle základních algoritmů ABCDE a CABCDE).

Součástí je „praktický“ nácvik poskytování první pomoci a názorné předvedení záchranářské techniky (sanitního vozu a vybavení). Samozřejmostí je obrázková dokumentace a možnost vyzkoušet si přístrojové vybavení (fonendoskop, vakuové matrace, apod).