Zdravotní a sanitní služby
+420 608 510 570

Nabídka kurzu první pomoci v roce 2020

Tato nabídka je určena pro všechny, kteří chtějí, nebo mají povinnost (obsažena v poslední větě § 102 odst. 6 zákoníku práce. Zde se stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit vyškolení pro zaměstnance, kteří byli zaměstnavatelem určeni k organizování první pomoci, zajištění přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a k organizaci evakuace zaměstnanců v případě mimořádných událostí) se zdokonalit v poskytování první pomoci. Tento kurz je veden zkušenými lektory jak v poskytování přednemocniční neodkladné péče (zdravotnická záchranná služba, IZS ČR), tak se zkušenostmi v lektorské činnosti.

Kurzy jsou koncipovány podle platných právních norem a dle nejnovějších doporučených postupů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (SUMMK). Postupujeme v souladu doporučených postupů pro resuscitaci a první pomoc ERC (European Resuscitation Council), Guidelines 2015, České resuscitační rady a České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Také využíváme nejnovější algoritmy v poskytování přednemocniční neodkladné péče a KPR (kardiopulmonální resuscitace). Naše kurzy jsou koncipovány pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost, a to podle algoritmů ABCDE/CABCDE, které využívají záchranné složky, ale i zdravotnická zařízení po celém světě.

Neposkytnutí první pomoci

Trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb.

§ 150

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 

2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

§ 151

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.

Tyto kurzy jsou určeny pro všechny, kteří chtějí, nebo mají povinnost (obsažena v poslední větě § 102 odst. 6 zákoníku práce. Zde se stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit vyškolení pro zaměstnance, kteří byli zaměstnavatelem určeni k organizování první pomoci, zajištění přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a k organizaci evakuace zaměstnanců v případě mimořádných událostí) se zdokonalit v poskytování první pomoci.