Zdravotní a sanitní služby
+420 608 510 570

První pomoc pro druhý stupeň ZŠ

 První pomoc pro „osoby“ povinné školní docházkou na druhém stupni základní školy

Předmětem tohoto kurzu je seznámení frekventantů s anatomií a fyziologií lidského těla
a jeho možných postižení interním onemocněním, ale také s traumatickými stavy. Základní rozpoznání stavů ohrožujících na zdraví, nebo na životě. Základní postupy při poskytování první pomoci vrstevníků, ale také osob dospělého věku s následnou KPR (kardiopulmonální resuscitace) s využitím AED (automatizovaný externí defibrilátor). K těmto postům je využíván algoritmus ABCDE
a CABCDE, které jsou celosvětově uznávaným standardem v záchranných složkách
a zdravotnických zařízeních.

Součástí kurzu je komunikace s operačními středisky základních složek IZS ČR (určení místa mimořádné události, základní postupy poskytování prvního odhadu „škod“). Náhled do problematiky IZS, rozpoznání základních složek IZS a jejich specifikace.

Součástí je praktický nácvik poskytování první pomoci a ukázka záchranářské techniky
a prohlídka sanitního vozu. Samozřejmostí je obrázková a video dokumentace a možnost vyzkoušet
si přístrojové vybavení (fonendoskop, vakuové matrace, EKG monitor, AED a pod).

Praktický nácvik je spojen s využitím základních postupů u traumatických a interních stavů (zlomenina, popálenina, zevní krvácení, bezvědomí, křeče, apod.). Následuje také základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace s využitím výcvikových resuscitačních pomůcek (resuscitační panna, AED přístroj, resuscitační rouška).