Zdravotní a sanitní služby
+420 608 510 570

První pomoc pro První stupeň zŠ

První pomoc pro „osoby“ povinné školní docházkou na prvním stupni základní školy

Předmětem tohoto kurzu je seznámení frekventantů se základní anatomií a fyziologií lidského těla a jeho možných postižení interním onemocněním, ale také traumatickými stavy. Základní postupy při poskytování první pomoci vrstevníkům, ale také osobám dospělého věku s následnou KPR (kardiopulmonální resuscitace) s využitím AED (automatizovaný externí defibrilátor).

Součástí kurzu je také praktický nácvik poskytování první pomoci, ale také komunikace s operačními středisky základních složek IZS ČR. Náhled do problematiky IZS, rozpoznání základních složek IZS a jejich specifikace.

Součástí je praktický nácvik poskytování první pomoci a prohlídka sanitního vozu. Samozřejmostí je obrázková dokumentace a možnost vyzkoušet si přístrojové vybavení (fonendoskop, vakuové matrace, EKG monitor, a pod).

Praktický nácvik je spojen s využitím základních postupů u traumatických stavů (zlomenina, popálenina, zevní krvácení, apod.). Následuje také základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace s využitím výcvikových resuscitačních pomůcek (resuscitační panna, AED přístroj).