Zdravotní a sanitní služby
+420 608 510 570

První pomoc pro Firmy

Tento kurz je určen pro všechny, kteří chtějí, nebo mají povinnost (obsažena v poslední větě § 102 odst. 6 zákoníku práce, zde se stanoví, že:
zaměstnavatel je povinen zajistit vyškolení pro zaměstnance, kteří byli zaměstnavatelem určeni k organizování první pomoci, zajištění přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a k organizaci evakuace zaměstnanců v případě mimořádných událostí“) se zdokonalit v poskytování první pomoci. Tento kurz je veden zkušenými lektory, jak v poskytování přednemocniční neodkladné péče (zdravotnická záchranná služba, IZS ČR), tak se zkušenostmi v lektorské činnosti.

Kurzy jsou koncipovány podle platných právních norem a dle nejnovějších doporučených postupů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (SUMMK). Postupujeme v souladu doporučených postupů pro resuscitaci a první pomoc ERC (European Resuscitation Council), Guidelines 2015, České resuscitační rady a České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Také využíváme nejnovějších algoritmů v poskytování přednemocniční neodkladné péče a KPR (kardiopulmonální resuscitace). Naše kurzy jsou koncipovány pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost a to podle algoritmů ABCDE/CABCDE, které využívají záchranné složky, ale i zdravotnická zařízení po celém světě.

ANOTACE kurzu „Abeceda první pomoci“

Kurz je zaměřen na rychlé zhodnocení stavu postižené osoby za pomoci algoritmů ABCDE a CABCDE (využívaných v zahraničních, ale i v tuzemských základních složkách IZS ČR), na jednoduchou intervenci vedoucí k stabilizaci vitálních funkcí.

Absolvent kurzu je schopen jednoduchými, na sebe vzájemně návaznými postupy zhodnotit celkový stav postižené osoby a stabilizovat vitální funkce včetně KPR s využitím AED přístroje (kardiopulmonální resuscitace) pro laickou veřejnost.

Kurz je rozdělen do dvou částí:

TEORETICKÁ ČÁST

Vyšetření postižené osoby podle algoritmů ABCDE a CABCDE, které jsou upraveny pro laickou veřejnost

Stabilizace vitálních funkcí postižené osoby v návaznosti na algoritmy ABCDE a CABCDE

Kardiopulmonální resuscitace dospělého a dítěte s využitím AED přístroje

PRAKTICKÁ ČÁST

Praktický nácvik KPR s využitím figurín a AED přístroje

Nácvik komunikace s operačními středisky základních složek IZSAbeceda první pomoci“Algoritmus ABCDE – rychlé a snadné zhodnocení a zajištění základních vitálních funkcí při neúrazových stavech.

ABCDE

Airvay = dýchací cesty (průchodné/neprůchodné, základní techniky jejich zprůchodnění)

Breathing = dýchání (ověření kvality dechové aktivity, postup)

Circulation = krevní oběh (zástava – techniky vedoucí k zástavě zevního krvácení)

Disability = ověření stavu vědomí (stavy související s poruchou vědomí a jejich řešení)

Exposure = celkové vyšetření postižené osoby, rekognoskace okolí nálezu postižené osobyAlgoritmus CABCDE – rychlé a snadné zhodnocení a zajištění základních vitálních funkcí při traumatických stavech.

CABCDE

Catastrophic Haemorrhage Control = zástava masivního zevního krvácení (základní techniky)

Airvay = dýchací cesty, stabilizace krční páteře

Breathing = dýchání

Circulation = krevní oběh, opětovná kontrola zevního krvácení, následné techniky k jeho zástavě

Disability = ověření stavu vědomí

Exposure = celkové vyšetření postižené osoby, poloha těla, rekognoskace okolí nálezu postižené osoby

Pokračovat ve čtení