Zdravotní a sanitní služby
+420 608 510 570

První pomoc pro Firmy

Tento kurz je určen pro všechny, kteří chtějí, nebo mají povinnost (obsažena v poslední větě § 102 odst. 6 zákoníku práce, zde se stanoví, že:
zaměstnavatel je povinen zajistit vyškolení pro zaměstnance, kteří byli zaměstnavatelem určeni k organizování první pomoci, zajištění přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a k organizaci evakuace zaměstnanců v případě mimořádných událostí“) se zdokonalit v poskytování první pomoci. Tento kurz je veden zkušenými lektory, jak v poskytování přednemocniční neodkladné péče (zdravotnická záchranná služba, IZS ČR), tak se zkušenostmi v lektorské činnosti.

Kurzy jsou koncipovány podle platných právních norem a dle nejnovějších doporučených postupů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (SUMMK). Postupujeme v souladu doporučených postupů pro resuscitaci a první pomoc ERC (European Resuscitation Council), Guidelines 2015, České resuscitační rady a České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Také využíváme nejnovějších algoritmů v poskytování přednemocniční neodkladné péče a KPR (kardiopulmonální resuscitace). Naše kurzy jsou koncipovány pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost a to podle algoritmů ABCDE/CABCDE, které využívají záchranné složky, ale i zdravotnická zařízení po celém světě.

Pokračovat ve čtení