Zdravotní a sanitní služby
+420 608 510 570

První pomoc pro střední školy

Předmětem tohoto kurzu je seznámení frekventantů s anatomií a fyziologií lidského těla
a jeho možných postižení interním onemocněním, ale také s traumatickými stavy. Rozpoznání stavů ohrožujících na zdraví, nebo na životě. Neodkladné postupy při poskytování první pomoci s následnou KPR (kardiopulmonální resuscitace) s využitím AED (automatizovaný externí defibrilátor). K těmto postům je využíván algoritmus ABCDE a CABCDE, které jsou celosvětově uznávaným standardem v záchranných složkách a zdravotnických zařízeních.

Součástí kurzu je praktický nácvik poskytování první pomoci, ale také komunikace s operačními středisky základních složek IZS ČR (určení místa mimořádné události, základní postupy poskytování prvního odhadu „škod“).

Praktický nácvik je spojen s využitím základních postupů u traumatických a interních stavů (zlomenina, popálenina, zevní krvácení, bezvědomí, křeče, apod.). Následuje také základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace s využitím výcvikových resuscitačních pomůcek (resuscitační panna, AED přístroj, resuscitační rouška).

Algoritmus ABCDE/CABCDE

Algoritmus ABCDE – rychlé a snadné zhodnocení a zajištění základních vitálních funkcí při neúrazových stavech.

Pokračovat ve čtení