Zdravotní a sanitní služby
+420 608 510 570

Kurzy

Pořádáme také kurzy první pomoci, kurzy KPR (kardiopulmonální resuscitace) a KPR s využitím AED (automatizovaný externí defibrilátor) přístroje. Tyto kurzy jsou koncipovány pro laickou veřejnost. Provádíme vzdělávání zaměstnanců v první pomoci podle zákoníku práce § 102 odst. 6., kdy jsou školení první pomoci prováděna přímo na pracovištích.

Součástí naší vzdělávací činnosti jsou také školení pro „osoby“ předškolního a školního věku, kdy součástí kurzu je také názorné předvedení záchranářské techniky (sanitního vozu a vybavení).

Naše vzdělávací činnost zahrnuje také kurzy v civilním nouzovém plánování (neboli krizové připravenosti). Tyto kurzy jsou určeny pro laickou veřejnost, žáky základních i středních škol. Tyto kurzy jsou zaměřeny na práva a povinnosti fyzických osob a podnikajících fyzických osob při vzniku mimořádné události (aktivní střelec, povodně, výbuch, požár, apod.) a při vyhlášení krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav). Součástí této činnosti je také provádění revizí traumatologických plánů zdravotnických i nezdravotnických subjektů.