Zdravotní a sanitní služby
+420 608 510 570

Akreditovaný kurz „Člen první pomoci“

Absolvent kurzu:

Samostatně poskytuje všechny činnosti při život zachraňujících úkonech, tj. kompletní resuscitaci (nepřímá masáž srdce, uvolnění dýchacích cest a umělé dýchání), stavění všech druhů krvácení a ošetření všech druhů poranění.

 Zvládá teoreticky i prakticky všechny urgentní situace spojené s ohrožením života či zdraví: dušení, náhlé bezvědomí, akutní otravy, úrazy elektrickým proudem, utonutí, zlomeniny, poranění kloubů a ostatní druhy poranění. Je seznámen se základy záchranných technik pro záchranu tonoucích pro vodní prostředí mělkého i hlubokého bazénu a otevřené vody včetně základních technik stabilizace tonoucího s poraněnou páteří.

Ošetřuje běžná poranění a nemoci na zotavovací akci a vede ambulantní knihu, kde zaznamenává všechny provedené úkony.

 V oblasti hygieny a prevence nemocí se aktivně podílí na sestavování jídelníčku, programu dětí, jejich fyzické zátěže, dohlíží na otužování dětí, jejích osobní a kolektivní hygienu.

V průběhu ozdravných akcí kontroluje stravovací proces, nezávadnost pitné vody, likvidace tekutého i pevného komunálního odpadu a dohlíží na sanitární zařízení tábora (WC, umyvárny, sprchy).

Přistupuje k řešení psychologických problémů dětí

Může školit první pomoc v rámci BOZP ve firmách, podnicích, autoškolách, sociálních zařízeních apod. – OSVČ.

Podmínka:

Pro výběr účastníků vzdělávacího programu je povinnost dovršení 18 let věku a stupně vzdělání: Střední odborné učiliště, Střední odborná škola, nebo Střední škola a gymnasium.